Biography

Matěj Macháček

(1992)

Studia:

2011 – 2017 – Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství III. Prof. Michael Rittstein, CZ

2015 – Taipei National University of the Arts, obor tušových malířských technik, Taiwan, TW

2007 – 2011 – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, obor malířství, CZ

 

Výstavy:

2017 – “NEW WAVE, Diplomanti AVU, Národní Galerie-Veletržní palác, Praha, CZ

2017 – „Neklidná bezčasí“, Dark Matter Gallery, Praha, CZ

2016- “Sugaroad na zlatém koni”, Galerie Baila, Uherské Hradiště, CZ

2016- “Dobří Hoši”, obrazy / sochy, Galerie V Zahradě, Kolín, CZ

2016 – “I ate your makeup”, Galerie Pod Palmovkou, Praha, CZ

2016 – Instalace – Tušové obrazy, Festival Neleň, Slavičín, CZ

2016 – “2x5m2”, malba na betonové panely, BOCA showroom, Praha, CZ

2016 – “We are One”, Wang Kuan-Hua/Matěj Macháček, Dům Knihy PORTAL, Uherské Hradiště, CZ

2015 – Ink Paintings, Alley 18, No 5., Tamsui, Taipei, TW

2014 – “I passed by an apple tree”, Nákladové nádraží Žižkov, Praha, CZ

2014 – “Napůl”, Obrazy, Galerie Via art, Praha, CZ

2013 – “Mexico en los ojos del extranjero”, Institut MIA, Culiacan, Sinaloa, Mexiko, MX

2012 – “XII let ateliéru malířství III. prof. Michaela Rittsteina”, Česká ambasáda Vídeň, Rakousko

 

Publikace:

2014 – “Chilli on ice cream, Mexico 2013”, dokumentárně výtvarná publikace. Matěj Macháček – obrazy, Ivan Tamayo Ramos – fotografie, Pier Paolo Rios – texty.

 

English

Studies:

2011 – 2017 – Academy of Fine Arts Prague, painting department III. Michael Rittstein, Czech Republic

2015 – Taipei National University of the Arts, ink painting department, Taiwan

2007 – 2011 – Secondary school of applied Arts Uherské Hradiště, painting department, Czech Republic

 

Exhibitions:

2017 – “NEW WAVE, Diplomants AVU, National Gallery-Trade Fair Palace, Prague, CZ

2017 – „Restless Timelessness“, Dark Matter Gallery, Prague, CZ

2016- “Sugaroad on the golden horse”, Baila Gallery, Uherské Hradiště, CZ

2016- “Dobří Hoši”, paintings/sculptures, V Zahradě Gallery, Kolín, CZ

2016 – “I ate your makeup”, Pod Palmovkou Gallery, Prague, CZ

2016 – Installation – ink painting, Festival Neleň, Slavičín, CZ

2016 – “2x5m2”, paintings on concrete panels, BOCA showroom, Prague, CZ

2016 – “We are one”, Wang Kuan-Hua/Matěj Macháček, PORTAL house, Uherské Hradiště, CZ

2015 – Ink Paintings, Alley 18, No 5., Tamsui, Taipei, TW

2014 – “I passed by an apple tree”, Cargo station Žižkov, Prague, CZ

2014 – “Napůl”, Paintings, Gallery Via Art, Prague, CZ

2013 – “Mexico en los ojos del extranjero”, Institut MIA, Culiacan, Sinaloa, Mexiko, MX

2012 – “XII years of painting department III. Prof. M. Rittstein”, Czech embassy, Wien, Austria, AU

 

Publications:

2014 – “Chilli on ice cream, Mexcio 2013”, art documentary book. Matěj Macháček – paintings, Ivan Tamayo Ramos – photos, Pier Paolo Rios – texts.